DOSSIEROPBOUW
ZORG VOOR EEN ZORGVULDIG PROCES

De vraag

Reageren op het onderpresteren van medewerkers: nieuwe kansen bieden, grenzen stellen en zorgvuldig documenteren.... Met minder mensen méér presteren veronderstelt nog meer dat iedere medewerker voldoet aan de eisen. Onderpresteren levert te veel problemen op voor de anderen in het team. Managers en leidinggevenden zien zich met deze last geconfronteerd en willen antwoord op de vragen: Hoe handel je correct en volgens de wet en bedrijfsregels in het geval dat een medewerker structureel niet presteert op het vereiste niveau? Wat doe je in het geval dat onderpresteren door ziekte wordt veroorzaakt? Zij willen helder op het netvlies hebben hoe zij correct en volgens de wet en de bedrijfseisen dienen te handelen in het geval dat een medewerker structureel niet presteert volgens de afgesproken normen en eisen.

Ons aanbod

Een compacte workshop. De strekking van de aanpak is tweeledig. Enerzijds is er aandacht voor de vraag hoe je medewerkers die underperformen werkelijk een nieuwe kans geeft. Anderzijds wordt de vraag beantwoord hoe je zorgvuldig een dossier opbouwt. De begeleiders van Dialogis verbinden hun juridische kennis met de managementrealiteit.

Het effect

De deelnemers zijn zich bewust van de do's en don'ts in dit hele proces. Zij kijken door de bril van de rechter en maken de vertaling naar dossieropbouw. Zij vergroten hun inzicht in de mogelijk- heden om een zinvolle nieuwe kans te geven en besparen op onnodige uitgaven. Ook bieden zij een waardige beëindiging dienstverband met veel minder conflicten. Het resultaat is dat minder zaken worden voorgelegd aan de rechter, omdat medewerkers zich zorgvuldig behandeld voelen. De zaken die wèl worden voorgelegd, worden bovendien vaker in het voordeel van de organisatie beslist.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >