LEIDERSCHAP
IN DIVERSITEIT EN VIRTUELE TEAMS

De vraag

Global organizations zijn overal te vinden en zij worden gevormd door mensen van over de hele wereld. Voor managers van dit soort organisaties, betekent dit dat zij in staat moeten zijn om met veel verschillende culturen om te gaan. Ook moeten zij kunnen omgaan met het gegeven dat een aantal van hun medewerkers de standplaats heeft in een ander gebied, vaak een ander land. In die zin kan gesproken worden over virtuele teams. Teleconferences, telefoongesprekken en mailcontacten komen vaak in plaats van directe contacten.

Het is van belang dat managers in staat zijn om een heldere, daadkrachtige en zorgvuldige communicatie te onderhouden met al deze verschillende teamleden. De manager is degene die de brug dient te slaan tussen al de teamleden met al hun verschillende culturele achtergronden. Dit is geen eenvoudige opgave.

Ons aanbod

Wij bieden managers een trainingsprogramma: kort, doch zeer effectief! De manager wordt uitgenodigd om een situatie, waar hij in de praktijk tegen aanloopt, aan de orde te stellen. Hierbij valt te denken aan vragen als: Hoe voer ik mijn gesprekken met de teamleden? Wat is het effect van mijn manier van communiceren? Hoe effectief zijn deze gesprekken? Hoe zou ik gemakkelijker mijn doelen kunnen bereiken? Aan de hand van het oefenen met de gesprekssituaties krijgen de managers het antwoord op deze vragen. Hun oefenpartner is een acteur die speciaal is getraind in het omgaan met diversiteit en bijzondere omstandigheden, zoals het virtuele contact.

De managers die aan dit traject meedoen hebben een 'abonnement'. Dit betekent dat zij na een bepaalde periode (bijvoorbeeld een half jaar) opnieuw een trainingssessie kunnen volgen. Ze kunnen dan een situatie, die op dat moment actueel is, aan de orde stellen.

Deelnemers kunnen er voor kiezen de trainingssessie alleen te doen of met twee of drie collega's.

Het effect

Managers die dit traject eerder hebben gevolgd, zijn zeer enthousiast over de beperkte investering in tijd en het grote effect ervan. Zij ervaren de trainingsbijeenkomsten als zeer nuttig en als een goede aanvulling op andere opleidingen en trainingen die zij eerder volgden. Zij vinden bovendien dat het hen scherp houdt in hun leiderschapsrol. Over het repeterende karakter van het programma zeggen zij, dat het hen vooral inzicht geeft in de persoonlijke groei die zij keer op keer gerealiseerd blijken te hebben.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Wat is het effect van mijn interventies?

• In hoeverre bereik ik daarmee mijn doel?

• Hoe kan ik gemakkelijker mijn doelen bereiken?