IEDEREEN TELT
Ziekteverzuim Preventie en Reactie

De vraag

Met minder mensen méér presteren, hoge werkdruk, lagere marges, toenemende concurrentie... alle zeilen moeten worden bijgezet in de organisatie. Wat betekent dit voor het voorkomen van uitval door ziekte? En hoe reageer je als leidinggevende op ziekmeldingen? Wat mag? Wat moet?

Ons aanbod

Een programma voor leidinggevenden. Zij maken kennis met de do’s en don’ts gebaseerd op de meest recente wet- en regelgeving. Zij krijgen inzicht in de manier waarop zij reïntegratie op maat kunnen bieden. Zij krijgen de vaardigheden onder de knie die hen helpen hun doelen te bereiken.

Het effect

Leidinggevenden hebben weer grip op de situatie. Zij hebben helder wat hun rol en betekenis is in het voorkomen van en reageren op verzuim. Zij weten wat ze willen bereiken en hoe zij dit realiseren. Het ziekteverzuim is afgenomen, zowel in frequen- tie als in duur en de inzetbaarheid van de medewerkers is toegenomen. De leiding- gevenden hebben bovendien meer vertrouwen in de eigen beïnvloedingsruimte.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

Leidinggevenden worstelen met de vraag hoe zij kunnen bijdragen aan gezond houden van medewerkers en hoe zij moeten omgaan met ziekteverzuim. Wat mag wel? Wat niet? Wat moet? Hoe?