MEDIATION
VAN CONFLICT NAAR VOORUITGANG

De vraag

Conflicten binnen teams, verstoorde relaties tussen leidinggevenden of tussen een leidinggevende en een medewerker, patstellingen, onoverbrugbaar lijkende tegenstellingen binnen besturen.... Door de manier van werken en de solution-focused manier van kijken wordt Dialogis regelmatig gevraagd te bemiddelen in conflicten. De begeleiders van Dialogis zijn ook gecertificeerd als mediator.

Ons aanbod

Nadat de betrokkenen afzonderlijk toestemming geven start het proces. Individuele gesprekken vormen de basis van de vervolgstappen. Meestal bestaat het programma uit een aantal bijeenkomsten met alle betrokkenen. In een aantal gevallen volgt daarop nog een training. De focus ligt daarbij op de toekomst en op de belangen en de doelen van de partijen.

Het effect

Uiteindelijk blijkt het conflict een stap naar verbetering te zijn. Hoe groot de tegenstellingen ook lijken en hoe ver partijen zich ook verwijderd van elkaar voelen en hoe hoog de emoties opgelopen kunnen zijn, partijen beschrijven de situatie erna als 'opgeruimd' en 'werkbaar'. Zij zijn trots, dat zij zich zodanig hebben ingezet dat zij met elkaar verder kunnen.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Solution-focused manier van kijken