TEAMCOACHING
SAMEN VERDER

De vraag

Versterken van de samenwerking... om verschillende redenen doen leidinggevenden een beroep op Dialogis om met het team één of meerdere bijeenkomsten te organiseren en de aandacht te richten op de onderlinge samenwerking. Soms heeft het verzoek te maken met veranderingen waar het team voor staat of heeft gestaan. Soms zijn communicatiepatronen in het team niet langer effectief, of is het gewoon nuttig om aandacht aan elkaar te besteden na een hectische periode. Ook wordt gekozen voor teambijeenkomsten met een specifiek thema, gerelateerd aan het vak dat het team uitoefent.

Ons aanbod

De programma's worden op veel verschillende manieren ingevuld. Wisselende discussiegroepjes, plenaire beeldvorming, creatieve werkvormen als zang, muziek, drama of fotografie kunnen onderdeel zijn van deze programma's. Een ernstige toon of vooral een sfeervol programma: het doel bepaalt de manier waarop wordt gewerkt. Bij het programma worden eventueel begeleiders uit andere disciplines betrokken, zoals sportbegeleiders, musici, regisseurs of kunstenaars. In ieder geval gaat het dan om begeleiders, die ook met passie hun vak uitoefenen.

Het effect

De programma's blijken een belevenis te zijn, waar teams nog jarenlang goede herinneringen aan over houden. Zij bleken inzichten te hebben verkregen en zich bewust te zijn geworden van het effect van hun handelen op anderen. Geen lijsten met actiepunten die nooit meer werden bekeken, maar intrinsieke motivatie om na de bijeenkomst(en) samen vérder te komen.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Het doel bepaalt de werkwijze

• Effectievere samenwerkings- en communicatiepatronen