VERANDERMANAGEMENT

De vraag

Binnen organisaties volgen de veranderingen elkaar op. Soms behelst de verandering een fusie, soms is de verandering uit noodzaak geboren om kosten te reduceren. Een andere keer is het besef van veiliger werken of klantgerichter handelen de reden om te reorganiseren. Kern is dat organisaties willen en moeten inspelen op gewijzigde omstandigheden die nu al optreden of op termijn zullen optreden. Men wil de continuïteit van de organisatie kunnen garanderen, winstgevend zijn en maatschappelijk geaccepteerd te blijven. In deze processen werd de hulp van Dialogis gevraagd om de vertaalslag te maken van 'denken' naar 'doen'.

Ons aanbod

Dialogis ontwikkelt programma's in samenspraak en samenspel met de opdrachtgevers èn vertegenwoordigers van de teams, vakgroepen of projecten, die door de verandering een andere attitude, vakopvatting of set aan vaardigheden nodig hebben. Wie waarbij in het hele proces wordt betrokken wordt bepaald door scherp onderscheid te maken in verantwoordelijkheden voor het 'wat' en het 'hoe'. Onze visie is dat betrokkenheid samen moet gaan met beïnvloedingsruimte. Directies, managementteams en CEO's zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de koers en het resultaat, het 'wat'. De specialisten, professionals en medewerkers, de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse realisatie, het 'hoe'.

In de aanpak van Dialogis wordt uitgegaan van het principe: behoud wat werkt en past bij de nieuwe koers, en vul aan met wat nodig is om de nieuwe doelen te bereiken.

Het effect

Het gevolg is een effectief proces van acceptatie, motivatie en ontwikkeling in de gewenste richting. Veiliger werken, beter samenwerken, efficiënter werken, klantgerichter handelen, grip hebben... het zijn voorbeelden van effecten, die de opdrachtgevers noemen, na afloop van de veranderingsprocessen. Andere belangrijke effecten zijn de onomkeerbaarheid. Het nieuwe gedrag, de nieuwe attitude en de nieuwe inzichten blijken stevig verankerd, bestand tegen hoge golven.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Samenspraak en samenspel

• Van 'denken' naar 'doen'