RECHTSPRAAK

De vraag

Rechters, officieren van justitie, advocaten, (staf-)juristen zijn professionals, die hun vak effectief en integer uitvoeren op kwalitatief hoog niveau. Zij zijn dikwijls perfectionisten, die inhoudelijk veel bagage hebben. Bij het leiden van de zitting of het presenteren ter terechtzitting of bij de verdediging van de belangen van hun cliƫnt is aanvullend vakmanschap vereist: de communicatie- en leiderschapsaspecten. Om scherp te worden op deze aspecten wordt veelvuldig een beroep gedaan op Dialogis.

Ons aanbod

In meerdere programma's - individueel of in kleine groepen - staan de professionals stil bij hun vakopvatting en de manier waarop zij daaraan invulling geven. Aan de hand van oefeningen met situaties uit hun praktijk worden zij zich bewust van het effect van hun handelen en daarmee van de mate waarin zij hun doelen realiseren. Zij scherpen hun vaardigheden en voegen vaardigheden toe. Zo voldoen zij aan hun hoge normen of blijven aan deze normen voldoen. Individuele programma's vinden plaats on-the-job. De professionals worden tijdens hun werk geobserveerd en krijgen na afloop feedback op hun handelen. Ook hiervoor geldt, dat vooral wordt gewerkt met de doelen van de professionals en de effecten van hun handelen.

Het effect

Het gevolg van onze aanpak is dat de professionals door kleine veranderingen grote verschillen in effectiviteit bereiken. Zij beschrijven de effecten als 'fundamenteel', 'verdiepend', 'grondig' en tegelijkertijd als 'praktisch' en 'nuttig'. Zij merken direct, dat zij met meer zelfvertrouwen en meer voldoening hun werk doen.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Effect van het handelen

• Doelen realiseren