VEILIG WERKEN
OMGAAN MET AGGRESIEF EN ONGEWENST GEDRAG

De vraag

Agressief gedrag van klanten, patiënten, bezoekers of andere belanghebbenden in ziekenhuizen, huisartsen- posten, thuiszorgorganisaties, apotheken, maar ook bij Sociale Diensten en zelfs op de ouderavond van scholen.... Dikwijls lukt het om gespannen situaties weer normaal te krijgen en soms lukt dat niet. Breed in de samenleving is er behoefte aan middelen om ook dan in te grijpen. Uit allerlei sectoren wordt Dialogis gevraagd te helpen met het verbeteren van de veiligheid in het werk door het aanreiken van die extra middelen.

Ons aanbod

We starten het programma met een analyse van de problematiek. We nemen daarin ook de risico's en de actuele aanpak mee. De analyse leidt tot inzicht in de mogelijkheden om aan de 'voorkant' de preventie-acties te bepalen en aan de 'achterkant' de gevolgbestrijdende maatregelen. De acties variƫren van uitbreiding en bekendmaken van regels, tot het onder de knie krijgen van effectief omgaan met agressief gedrag.

Het effect

Met dit programma bieden organisaties hun medewerkers meer veiligheid. De medewerkers zelf zijn beter toegerust om bedreigende situaties te de-escaleren. Zij hebben meer zelfvertrouwen en blijven effectief tijdens ongewenste omstandigheden. Het effect is snel merkbaar en onomkeerbaar gebleken.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >