VAKMANSCHAP
IN DE INSPECTIE-FUNCTIE

De vraag

Meerdere Inspectiediensten, zowel in de particuliere sector als binnen de verschillende overheden, waren op zoek naar manieren om hun inspectietaak zodanig te verbeteren dat zij meer betrouwbaarheid, klanttevredenheid, integriteit en voorspelbaarheid zouden bieden. Tegelijkertijd zouden zij strengere normen gaan hanteren. De inspecteurs wilden handvatten om weerstand om te buigen in medewerking, in motivatie om aan de nieuwe normen te voldoen.

Ons aanbod

Wij ontwikkelen programma's waarin zowel conceptuele kaders worden aangereikt als praktische vaardigheden worden aangeleerd. Onderwerpen zijn: het inspecteurschap als vak, spanningsvelden in dat vak, identiteit en rollen, de keten van verantwoordelijkheden, de inspectiecyclus, de normen, deskundigheidsborging, gesprekstechnieken, informatie verkrijgen, grenzen stellen, onderhandelen, relatiebeheer.

Het effect

Na afloop van de programma's hebben de inspecteurs meer zelfvertrouwen, lef en zelfrespect. Met minder inspanning bereiken zij meer en sneller resultaat. Zij halen het meeste nut uit het oefenen met situaties uit hun dagelijkse praktijk. De directies van de organisaties zijn vooral content met het feit dat de inspecteurs enerzijds méér medewerking krijgen van de geïnspecteerde organisaties en instellingen en dat tegelijkertijd de hogere normen worden gehaald. Ook zijn zij zeer tevreden met de toegenomen flexibiliteit van de inspecteurs en hun grotere betrokkenheid. Dit laatste blijkt onder meer uit initiatieven voor verbetering, reductie van kosten, toename van informatie-uitwisseling en vooral uit de grotere eenheid in de wijze van inspecteren.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Het inspecteurschap als vak

• Zowel conceptuele kaders als praktische vaardigheden