DE ORGANISATIE
NAAR EEN HOGER NIVEAU VAN PRESTEREN

De vraag

Middelgrote bedrijven en divisies van internationals staan regelmatig voor de vraag hoe zij hun organisatie op een hoger plan kunnen krijgen. Zij hebben dan al veel groei gerealiseerd, een hoog kwaliteitsniveau bereikt en al een flink marktaandeel veroverd. De directieteams zijn trots op hun bedrijf, maar realiseren zich ook, dat het nodig is om nóg beter te worden. Rationalisatie heeft al plaats gevonden, procedures zijn al verbeterd. De directeuren vragen zich af hoe zij hun gewenste ontwikkeling nog kunnen realiseren.

Ons aanbod

De adviseurs van Dialogis beseffen hoezeer iedereen zijn eigen set van kennis, kwaliteiten en talenten heeft. Net als elke organisatie. Deze talenten worden dikwijls als iets vanzelfsprekends beschouwd. Men is zich niet bewust van het belang er van en van het unieke er aan. Presteren op een hoger niveau begint dus met de analyse en inventarisatie van de aanwezige kwaliteiten en talenten. Het is van groot belang te laten groeien wat werkt en los te laten wat groei in de weg staat. Effectieve patronen versterken en ondermijnende patronen veranderen. De adviseurs van Dialogis inventariseren, observeren en analyseren samenwerkings- en communicatie patronen. Met als startpunt de vaststelling van de gewenste doelen gebruiken zij hun analyses om het ontwikkelprogramma te ontwerpen. In het ontwikkelprogramma worden managers toegerust om de ontwikkeldoelen te bereiken.

Het effect

Door dit type programma's hebben de directieteams daadwerkelijk hun organisatie of divisie op een hoger plan gebracht. Zij hebben nieuwe waarden, gewoontes, overtuigingen en patronen ontwikkeld. En wat zij vooral waarderen is dat zij als gevolg van hun ontwikkelprogramma de talenten van hun medewerkers optimaal aanspreken.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Eigen set van kennis, kwaliteiten en talenten

• Laten groeien wat werkt en loslaten wat groei in de weg staat