LEIDINGGEVEN
EEN MOOIE MAAR EENZAME TAAK?

De vraag

Veranderingen in de markt of wetgeving maken het voor organisaties noodzakelijk om het leiderschap in hun organisatie te versterken. leidinggevenden ervaren een soort eenzaamheid aan de top. Zij willen graag hun leiderschapskwaliteiten aanscherpen.

Ons aanbod

De vraag bepaalt de inhoud, vorm en duur van het programma. Vooral de dagelijkse praktijk wordt in de programma's onder de loep genomen, met name de dilemma's en vraagstukken, die er spelen. Theorie wordt aangereikt aan de hand van deze vraagstukken evenals modellen om de vraagstukken te analyseren en op te lossen. In de programma's zijn ook oefensessies opgenomen, zodat het denken wordt aangevuld met doen.

Het effect

Leidinggevenden die dit programma reeds volgden, geven aan dat het succes van het programma is dat zij hun kwaliteiten (her-)ontdekten en in de gelegenheid zijn geweest in een veilige oefensituatie hiermee aan het werk te gaan. Wat hen daarbij bovenal verrast, is dat zij in plaats van grote veranderingen te moeten maken in stijl en persoonlijkheid, juist met kleine wijzigingen veel succes boeken.
Belangrijke instrumenten waar leidinggevenden met plezier gebruik van maken, zijn:
• focussen op de oplossing, niet op het probleem;
• gebruik maken van datgene wat in eerdere situaties al bewezen had te werken;
• benutten van wat men wèl kan of wil in plaats van het lastige, het onmogelijke te benadrukken.

Het beeld van de leidinggevende die als eenzame fietser zijn weg aflegt, werd vervangen door het beeld van de kopman die samen met zijn team een knappe prestatie neerzet....Leidinggeven: een mooi, uitdagend en verbìndend vak!

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• De talenten van je team zien groeien

• De saamhorigheid in je team verbetert