VERANDEREN VAN WERK
NIEUW PERSPECTIEF

De vraag

Veranderingen dwingen organisaties om zich regelmatig te herbezinnen op hun taken. Dit leidt soms tot het opheffen of uitbesteden van taken of tot inkrimping van organisatie(-onderdelen). Het gevolg kan dan zijn dat mensen hun baan verliezen. Veel organisaties willen deze mensen ondersteunen bij het vinden van nieuw werk. Daarnaast bieden organisaties hun medewerkers soms de gelegenheid om voor de beantwoording van loopbaanvragen of ontwikkelbehoeften ondersteuning te krijgen. Vanwege de grote diversiteit van organisaties wordt Dialogis vaak gevraagd deze ondersteuning te leveren.

Ons aanbod

Reflectie op de kwaliteiten, kracht en drives van de betrokkenen, training in presenteren met zelfvertrouwen, het voeren van sollicitatiegesprekken, vaststellen van de keuzes en wensen voor het vervolg van de loopbaan, opdrachten om in de praktijk uit te voeren.. Afhankelijk van de vraag van de deelnemers en de aanleiding voor de organisatie maken deze activiteiten deel uit van het aangeboden programma.

Het effect

Na afloop van de programma's heeft tweederde van de deelnemers ander werk gevonden. In meer dan de helft van de gevallen vertellen deelnemers dat zij het nu beter naar hun zin hebben dan in hun oude baan. Zij zeggen een plek te hebben gevonden die hun meer voldoening geeft. Zij hebben een proces doorgemaakt dat weliswaar lastig was, maar waar zij achteraf met voldoening op terug kijken.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Reflectie op kwaliteiten

• Het werk vinden dat daarbij past