BESLUITVORMING
EN REALISATIE

De vraag

Binnen directieteams zijn verantwoordelijkheden verdeeld. De directieleden brengen voorstellen in en willen van hun collega's graag draagvlak krijgen voor deze voorstellen. Tegelijkertijd willen zij niet dat hun collega's het hele denkproces overdoen. Daar hebben zij immers niet de expertise voor. Hoe creƫer je toch draagvlak onder deze condities? Dialogis wordt verzocht teams te helpen om deze vraag beantwoord te krijgen.

Ons aanbod

Na observatie van een directievergadering worden de patronen in het overleg teruggekoppeld. De teamleden krijgen zo zicht op effectieve patronen en belemmerende patronen. Vervolgens worden nieuwe methodieken aangereikt en beproefd. Na verloop van een aantal maanden vindt opnieuw een observatie plaats die wordt gebruikt om na te gaan hoe de ontwikkeling is gerealiseerd. Deze dient als basis voor de volgende stappen.

Het effect

De directieteams zijn verrast over de beperkte investering in tijd vergeleken met het effect dat dit programma heeft. Zij zijn bovendien tevreden over het nut van de aangereikte middelen en over de effecten van de interventie op de onderlinge relaties. Zij blijken de middelen ook te benutten in ander besluitvormend overleg. Het feit dat zij zelf kunnen overdragen wat zij gebruiken waarderen zij zeer. Bovendien voelen zij zich meer gesteund, erkend in hun discipline/portefeuille en ervaren zij draagvlak.

< Vorige Voorbeeld | Volgende Voorbeeld >

• Patronen in het overleg

• Zelf(s) overdragen naar de eigen teams!